Newsy:

Warsztaty planowania przestrzeni WCW

Warsztaty planowania pierwszej siedziby Warszawskiego Centrum Wielokulturowego - środa 4 września przy pl. Hallera! Zapraszamy przedstawicieli społeczności imigranckich i NGO's.

W związku z planowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2014-2016 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającego na prowadzeniu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (WCW), serdecznie zapraszamy przedstawicieli społeczności imigranckich z Warszawy oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką wielokulturowości i imigrantów na warsztaty planowania przestrzeni WCW, które odbędą się 4 września (środa) w godzinach 10:00-15:00 przy ul. Jagiellońskiej 54 (wejście od pl. Hallera), tj. w przyszłej siedzibie Centrum.
 
Idea Warszawskiego Centrum Wielokulturowego jest wyrazem kompleksowego podejścia do kwestii cudzoziemców, wielokulturowości i integracji. Centrum będzie stanowiło platformę współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz cudzoziemców i wielokulturowości, a m.st. Warszawą oraz innymi instytucjami, które zechcą zaangażować się w tej projekt jako partnerzy.
Główne obszary działań Warszawskiego Centrum Wielokulturowego:
  • integracja poprzez kulturę (realizacja projektów kulturalnych i artystycznych, w tym wsparcie działań podejmowanych przez organizacje migranckie, wystawa dotycząca wielokulturowej historii miasta, biblioteka),
  • aktywizacja (program wsparcia dla organizacji migranckich, inkubator inicjatyw, szkolenia, nauka języków),
  • informacja (kompleksowa informacja skierowana zarówno do cudzoziemców na temat adresowanych do nich programów samorządowych i pozarządowych, funkcjonowania urzędów czy oferty kulturalnej, jak i mieszkańców Warszawy oraz turystów, infolinia, centrum wolontariatu),
  • edukacja (współpraca ze szkołami, konsultacje metodyczne, dystrybucja materiałów edukacyjnych, mediacje w szkołach, warsztaty adaptacyjne),
  • badania (kompleksowe badania migracji).
 
Liczba miejsc ograniczona (przewidujemy udział po jednym reprezentancie organizacji).
 
Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 29 sierpnia na adres m.wojno@um.warszawa.pl, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 443 10 43 lub mailowo: inna@przestrzen.art.pl.

Wsparcie tworzenia Warszawskiego Centrum Wielokulturowego realizowane jest w ramach projektu "Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Cudzoziemców".

Zobacz również:
Partnerzy, sponsorzy, grantodawcy
Wybór języka

strona w budowie, za utrudnienia przepraszamy :-)
Newsletter


Szukaj
Programy
www.kontynent.waw.pl
www.ratujTybet.org